Pastorale zorg Pastorale zorg

Bij onze gemeente zijn een predikant en pastoraal medewerker in dienst.

Ds. Bassa werkt  deeltijd (75%) in onze gemeente maar wordt in verband met ziekte momenteel vervangen door mw. J. Aantjes. 

Goede communicatie is hierbij van groot belang! Daarom zal er tussen de predikanten en pastoraal medewerker regelmatig overleg zijn. Dit betekent dat u een van de predikanten of de pastoraal werker gerust kunt bellen als u een afspraak wilt maken of wanneer iemand thuis of in het ziekenhuis behoefte heeft aan bezoek. 
 

terug