Palmpasen 9 april 2017 Palmpasen 9 april 2017
Hier zijn de foto's te zien

Goedemorgen, welkom allemaal,

ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
 
Zo begon de dienst op zondag 9 april. Een gezinsdienst, waarin dominee Menno Valk in gesprek ging met de kinderen over feest (wanneer vier je feest èn wat hoort er bij een feest..?) en over een koning. Over Koning Willem Alexander en over Koning Jezus. En ja.. wat hoort er dan bij een koning.. een paard of een ezel…? Een zwaard of een kruis..?
En weet je.. grote mensen kunnen ook nog wat leren van de uitleg van de versierde Palmpasen stok! Versierd met buxus (altijd groen, de kleur van de hoop), behangen met eitjes (nieuw leven) en met een broodhaantje erop! De haan die ‘kukeleku’ zegt als de nieuwe dag begint!
Met de kinderen om zich heen las de dominee, zittend in een stoel, het verhaal voor over de intocht in Jeruzalem.
Later mochten de kinderen met de zelfgemaakte Palmpasenstokken door de kerk lopen op de muziek van het lied ‘Kleine ezel’ van Elly en Rikkert.
 
Kleine ezel in de stal,
Strek je beentjes vlug..
’t Is de Heer die komen zal
Hij klimt op je rug
Hij is Heer – Hosanna,
Hosanna voor de Heer!
 
Tijdens de preek werd er door de kinderen een houten kruis versierd met buxus en met slingers. Dat zag er prachtig uit! Daarna volgde nog het gebed waarbij twee tieners zeven kaarsen mochten aansteken.
Met de zegen van God gingen we naar huis. Om zelf ook tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen!

 
terug