Historie

Historie
Wellicht is het eerste kerkje gebouwd van hout.  De eerste steen bouw had plaats in de 12 e eeuw. Omstreeks 1150 liet de abdij van Prüm, al dan niet op de plaats van de oorspronkelijke (houten) kerk een stenen kerkgebouw met een toren bouwen. Het was een Romaans bouwwerk dat geheel werd opgetrokken in tufsteen (baksteen was er toen nog niet of nauwelijks).

Het tufstenen kerkgebouw werd omstreeks 1350 afgebroken met uitzondering van de tufstenen fundering; deze bleven tot op heden bewaard. De toren is inmiddels 800 jaar oud  (Het oudste bouwwerk van het kerspel Voorst) De toren is geheel gebouwd van tufsteen. De galmgaten in de rondboognissen met romaanse zuiltjes in de bovenste geleding van de toren  laten de klokken horen. Twee klokken (de grote is 1 meter hoog met een middellijn van 1,25 meter) is uit 1678, De tweede  uit 1680 is - na in de Tweede Wereld oorlog geroofd te zijn - vervangen door een replica (Deze is 75 cm. hoog  met een doorsnee van 1 meter).En nog steeds elke zondagmorgen roept het gebeier van deze klokken de mensen naar de het huis van God.

Omstreeks 1350 werd op de 2,5 meter hoge fundering van de afgebroken tufstenen kerk, tegen de bewaarde toren, een nieuwe kerk in Gotische stijl gebouwd. Die kerk bestaat nog steeds. Hij werd gebouw van baksteen Van buiten niet te zien, bij de bouw werd de tufsteen van de afgebroken kerk als tufstenen omkleedsel aangebracht om de buitenkant van de nieuwe kerk. De nieuwe kerk bestond – volgens oude opvatting – in aanleg uit een schip met een lengte van vier boogvakken, mogelijk met twee even lange zijbeuken aan de noord- en zuidzijde en een afsluitend priesterkoor van twee boogvakken. Schip en zijbeuken werden overdekt door een dak, dat later werd verhoogd.

(*) kopie van dit afschrift is te zien in de kerk.  
terug