ma 20 maart 2017

Groothuisbezoek ( De Kar)

Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur

‘Als christen moet je duurzaam leven’.
Dat denk ik. Of je zegt het. Of je denkt: is dat wel zo? 
Wat heeft ons christen zijn eigenlijk met onze manier van leven te maken?
 
Daar kun je veel over zeggen. In de groothuisbezoeken van dit seizoen gaan we het hebben over christen zijn en duurzaam leven.
Leven wij duurzaam? Wat is dat en wat zegt de Bijbel hierover?
Wat betekent het voor ons dat we christen zijn? Wat merken we daarvan op het gebied van duurzaam leven?  Ook gaan we kijken hoe een thema als dit aan de orde komt in de kerkdiensten, of juist daarbuiten. Welke symboliek kunnen we gebruiken of vinden rondom duurzaam leven? 
 
Datum                     :   20 maart 2017 (De Kar)
Tijd                         :   20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Inlichtingen  :        de uitnodiging voor de wijken volgt.

terug