Predikant Predikant


Ds. L.E. (Marrit) Bassa
tel: 0575-785132.
mail: 
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 9.30 uur
Vrije dag: woensdag  

 
Pastorale zorg Pastorale zorg

Bij onze gemeente zijn een predikant en pastoraal medewerker in dienst.

Ds. Bassa werkt  deeltijd (75%) in onze gemeente maar wordt in verband met ziekte momenteel vervangen door mw. J. Aantjes. 

Goede communicatie is hierbij van groot belang! Daarom zal er tussen de predikanten en pastoraal medewerker regelmatig overleg zijn. Dit betekent dat u een van de predikanten of de pastoraal werker gerust kunt bellen als u een afspraak wilt maken of wanneer iemand thuis of in het ziekenhuis behoefte heeft aan bezoek. 
 

 
Pastorale medewerker Pastorale medewerker

Vanaf zomer 2018 is Jolanda Aantjes in onze Streekgemeente tijdelijk aangesteld ter ondersteuning van het pastoraat in Voorst, inclusief het ouderenpastoraat.

Jolanda Aantjes is bereikbaar telefonisch of via email bereikbaar:
Telefoon: 06- 33860231
e-mail:

 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in het gebouw de Voorhof. Hier wordt voor onze gemeente de leden administratie bij gehouden. Tevens wordt hier de gehele administratie van de colleges van Diakonie en Kerkrentmeesters bij gehouden. Het kerkelijk bureau is ook de basis voor het houden van financieele acties zoals collectes en de actie kerkbalans.

Openingstijden

Het kerkelijkbureau is geopend en bereikbaar op de volgende tijden :

Maandags 10:00-12:00
Donderdags vanaf 20:00-22:00

Het adres is :
Rijksstraatweg 65
7383 AL Voorst
Tel 0575-503934 

e-mail: 

 
Koster Koster

Voor alle zaken aangaande het gebruik en de huur van de kerk kunt u bij haar terecht. Onze oude kerk staat bekend om zijn goede akoestiek en wordt daarom veel gebruikt voor opnames en het geven van concerten.

Voor meer informatie over de huur van de kerk kunt u hier klikken.

De koster is mevrouw R. Kloosterboer.

Haar adres is :

Kerkstraat 29
7383 CB Voorst
Tel 0575-501270


Het is tevens mogelijk dat afspraken via het dorpshuis pal naast de kerk gemaakt worden, wanneer er gecombineerd gebruik gemaakt gaat worden van beide gebouwen.

 
Scriba / Secretariaat Scriba / Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door Han Klaasen. Post voor de scriba kan verzonden worden naar het volgende mailadres

Uw post kunt u verzenden aan het Kerkelijk Bureau:
Rijksstraatweg 65
7383 AL Voorst
Tel 0575-503934