Website Streekgemeente Website Streekgemeente

Deze website wordt tot 1 april 2019 actueel gehouden.
Bezoekt u daarna de website van de Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp: www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl

 
WELKOM

WELKOM

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Voorst
Het huidige kerkgebouw. Van welke kant je het dorp Voorst ook nadert, de slanke torenspits van de Dorpskerk is altijd te zien.

De Dorpskerk, jaren geleden gebouwd aan de rand van het dorp, was en is het middelpunt van het dorpsgebeuren. 

Op deze site willen wij u een indruk geven van onze gemeente.  Kijk gerust rond. Als kerk laten we ons leiden door het evangelie van Jezus Christus en ook op deze manier willen we op Hem wijzen als de bron van ons bestaan!

Wij proberen een open en gastvrije kerk te zijn, waar voor iedereen een plek is.

De zondagse kerkdiensten worden in de oude Dorpskerk gehouden, aanvang 10.00 uur
Zie ook het rooster van diensten. Wanneer u voor het eerst onze gast bent, is het wellicht een idee na de kerkdienst een prachtige wandeling te maken over het het zgn. “Kerkenpad”, dat vroeger door veel kerkgangers van de “Voorsterklei” werd gebruikt.

U bent van harte welkom

 
Locatie

Locatie

Het kerk gebouw is gesitueerd aan de Schoolstraat in Voorst.
(Adres: Schoolstraat 16, 7383 CG Voorst gem Voorst)

Wanneer u vanuit de richting van Twello Voorst binnenrijdt via de N345 ziet u aan uw linkerhand de snackbar het Hoekje. Volg de weg die u net naast het terrein van de snackbar ziet (Kerkstraat). U neemt de 2e weg rechts en ziet dan het kerkgebouw aan uw linkerzijde. Wanneer u wilt parkeren kunt u gebruik maken van de parkeerplaats van het Dorpshuis wat net naast het kerkgebouw is gelegen.

Wanneer u via de N345 vanuit de richting van Zutphen het dorp binnenrijdt neemt u de eerste weg rechts binnen de bebouwde kom. Deze weg loopt schuin het dorp in (Binnenweg). Na de eerste bocht rechts ziet u aan uw rechterzijde het Dorpshuis, hier kunt u uw auto parkeren wanneer u de kerk wilt bezoeken. Achter het Dorpshuis vind u het kerkgebouw.

 
Historie

Historie

Blijkens het afschrift (*) van Caesarius  stond er al in het jaar 893 een kerk in Voorst. Deze kerk is een van de oudste van alle Oost-Veluwse kerken. Mogelijk al gesticht in de 8e eeuw door de abdij van Prüm. (al is dit vooralsnog niet aangetoond) De kerk  was voor de Reformatie gewijd aan de Heilige Drievuldigheid of Trinitas.

 

lees meer »
 
Orgel

Orgel

In de 15 e eeuw  heerste in de IJssel streek grote activiteit op het gebied van de kerkbouw. Ook de kerk in Voorst werd toen uitgebreid. Oorlogsschade liep de kerk op, vooral in de tachtigjarige oorlog. Het interieur werd vaak veranderd. De mooie kraagstenen  - ter schraging van de gewelven -  zijn nog steeds in tact. Verschillende grafzerken  zijn nog in goede staat bewaard gebleven. De zeventiende-eeuwse preekstoel hangt aan een pilaar. Een houten druiventros hangt op de plek waar doorgaans een zuiltje het gevaarte ondersteund.

 

lees meer »